KHÓA HỌC MỚI

CHUYÊN VIÊN
DIGITAL MARKETING

Ứng dụng thành thạo các công cụ Digital Marketing (internet marketing).

Cập nhật những công nghệ marketing mới nhất.

Kết nối chuyên gia hàng đầu.

Technology & Communications

Chuyên viên Digital Marketing

Khai giảng: Thứ 3 - 06/09/2016

Search Engine Optimization

Khai giảng: Thứ 3 - 06/09/2016

Facebook Marketing

Khai giảng: Thứ 3 - 06/09/2016

Google Adwords

Khai giảng: Thứ 3 - 06/09/2016

1

Chương trình đào tạo tại EQVN

EQVN là đơn vị đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp về Digital Marketing (Online Marketing, Internet Marketing). Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các đối tác đầu ngành.

INHOUSE DIGITAL MARKETING TRAINING

Đào tạo Digital Marketing theo yêu cầu doanh nghiệp

Mục đích của chương trình nhằm cập nhật cho doanh nghiệp những kiến thức và công nghệ marketing hiện đại, phù hợp cho đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Với hình thức đào tạo kết hợp tư vấn và đào tạo sẽ giúp cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả Digital Marketing thực sự.

6

Dịch vụ triển khai Digital Marketing cho Doanh nghiệp

We want to make learning simple, accessible and convenient. That's why we develope this text book! The Art of Digital Marketing has been designed to integrate whith out digital marketing course content so you can enjoy an all-inclusive learning experience. Guar-antee your digital marketing strategy success with additional practi-cal insight, action plans and case studies.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA EQVN

f1